Spreekbeurten

Indien de locatie niet meer dan een uur rijden is vanaf Den Haag, kunt u mij uitnodigen voor een avondspreekbeurt over Israël. Incidenteel kan ik ook op vrijdag of zaterdag komen.

Onderwerpen

  • Israël tussen Tenach en Talmoed – De Joodse geschiedenis vanaf de tijd van de schriftgeleerde Ezra tot Yehuda HaNasi, die de mondelinge leer op schrift stelde.
  • 1900 jaar ballingschap – Bezien vanuit Christelijk perspectief en de gevolgen van de vervangingstheologie; of met meer accent op de ontwikkelingen binnen het Jodendom.
  • Opkomst van het zionisme, oprichting van de Joodse staat
  • Opkomst en ondergang van het Oosteuropese Jodendom – Van chassidisme tot de Shoa.
Kortere presentaties / fotocollages
  • Van Sinaï naar Sion - Het verhaal van de uittocht uit Egypte
  • Het beloofde land – Het natuurschoon van Israël, van Dan tot Bersheva
  • Oorsprong en betekenis van de Joodse feesten