Spreekbeurten

Indien de locatie niet meer dan een uur rijden is vanaf Den Haag, kunt u mij uitnodigen voor een avondspreekbeurt over Israël. Incidenteel kan ik ook op vrijdag of zaterdag komen.

Onderwerpen

 • Israël tussen Tenach en Talmoed

  De Joodse geschiedenis vanaf de Babylonische ballingschap tot de voltooiing van de Babylonische Talmoed. Aan de hand van het beeld van Nebukadnezar bekijken we de ontwikkelingen in Israël en opkomst en ondergang van de vier wereldrijken. Het is de tijd van het ontstaan van het rabbijnse Jodendom, de oprichting van het Sanhedrin, het ontstaan van de sekten van de Essenen, de Farizeeën en de Sadduceeën, van de Makkabeeën, de Septuagint, onze Heer Jezus, de opstand tegen de Romeinen en het ontstaan van de scholen in Tiberias en Babylonië.

 • 1900 jaar ballingschap

  Verteld vanuit christelijk perspectief ligt de nadruk op de rol van de kerk en de gevolgen van de vervangingstheologie. Het is ook mogelijk deze periode te behandelen met het accent op de ontwikkelingen binnen het Jodendom.

 • Oorsprong en betekenis van de Joodse feesten

  Leviticus 23 geeft uitgebreide aanwijzingen over de zogenaamde Mozaïsche feesten, maar wat weten we over de feesten die op later datum ontstaan zijn? Waarom steken de Joden met Chanoeka 8 kaarsen aan? En vierde de Heer Jezus dit feest ook? Hoe worden de feesten gevierd sinds de verwoesting van de Tempel?

 • Jeruzalem - verleden, heden en toekomst

  In ontwikkeling, beschikbaar vanaf februari 2020

Andere onderwerpen zijn mogelijk in overleg, bijvoorbeeld over de meer recente geschiedenis.